Blog, Zdravie

Vychovajte svoju chuť k jedlu a naučte sa ju usmerniť.

 

Výchova chuti spolu s cvičením vôle predstavuje dobrý spôsob, ako dosiahnuť zmenu konania potrebnú na zlepšenie zdravia a predchádzanie chorobám.

 

Nepotláčajme chuť. Radšej ju vychovávajme a usmerňujme.

Chuť, ktorú vnímame vďaka prednému laloku mozgu, je prejavom života, preto by sme ju nemali potláčať. Potrebujeme ju vychovať a ovládať tak, aby prispievala k zdraviu a pohode. Tak ako musí byť sila motora ovládaná schopným šoférom, aj sila chuti by mala byť kontrolovaná vyššími vrstvami mozgu. A preto:

 1. Vychovávajme svoju myseľ tak, aby sme si obľúbili zdravé veci a našli uspokojenie v zdravých návykoch.
 2. Kontrolujme chuť, aby bola uspokojená primeraným množstvom toho, čo je zdravé a dobré.

Vyžaduje si to disciplínu, ale je to možné. Výhody vychovávanej chuti:

  • Predchádzame obezite a problémom, ktoré sú s ňou spojené. Vzdelávanie apetítu je najlepšou metódou pri predchádzaní detskej obezite, ktorá je čoraz častejšia.
  • Predchádzame mnohým formám rakoviny, ktoré sa spájajú s nesprávnou stravou.
  • Predchádzame poškodeniam súvisiacim s konzumáciou alkoholických nápojov (fyzickým, mentá
  • lnym či sociálnym)
  • Predchádzame závislosti od psychoaktívnych látok aj s ich fyzickými, mentálnymi a sociálnymi dôsledkami.

 

 

Zdravotné vzdelávanie môže viesť k zmene našich návykov, a to cez posilnenie vôle a výchovu chuti. Výsledkom zmeny návykov sú mnohé zdravotné pozitíva a predchádzanie chorobám.  Mnohí ľudia vedia, čo je pre zdravie dobré, ale nedokážu to zaviesť do praxe a sami seba sa pýtajú: „Čo robiť, aby som mal radšej to, čo je dobré a zdravé, a tešil sa z toho?“

 

FÁZY VO VYCHOVÁVANÍ CHUTI

Ide o postupný proces. Je súčasťou osobného rastu a každý jednotlivec ním musí prejsť sám. Celý proces sa začína s pribúdajúcim poznávaním výhod zdravých návykov, ktoré si človek môže osvojiť. Táto prvá fáza sa nazýva kognitívna. Ide o získavanie poznatkov o tom, čo je zdravé. Druha fáza je emočná. Ide o vyjadrovanie nadšenia zo zdravých produktov alebo návykov. Napríklad vyjadrenie: „Milujem jablká“. Tretia fáza je pragmatická, čo znamená opakovanie dobrého a zdravého správania. Napríklad: „ Každý deň zjem jedno jablko“. Posledná fáza je integračná, kedy sú zdravé návyky aplikované spontánne. Vychádzajú zvnútra a nie z akéhosi donútenia, či zo sebapresviedčania.

Nasledovanie týchto štyroch fáz vzdelávania a výchovy našej chuti je osvedčený spôsob, ako si natrvalo osvojiť zdravé návyky. Ak ich robíme z donútenia a nemáme z nich radosť, zvyčajne sa neudržia a človek ich postupne opustí.

 

POMOCNÉ UPEVŇUJÚCE TECHNIKY

V procese vychovávania našej chuti môžeme použiť nasledujúce mentálne techniky, ktoré nám pomôžu upevniť si získané zdravé návyky:

 • Mentálna príprava. „Z toho, čo som čítal, som presvedčený, že dať si denne jablko je zdravé, napokon ho aj začnem mať rád.“
 • Napodobňovanie. „Kamarát si dáva päť porcií ovocia denne a má sa výborne. Možno by som sa aj ja cítil lepšie, ak by som jedol toľko ovocia.
 • Sústavné pripomínanie. „Každý deň pôjdem na prechádzku.“
 • Autosugescia. „Aké krásne červené jablko. Určite bude aj šťavnaté a bude mi chutiť.“
 • Pomoc priateľa. „ Môžem ti zavolať vždy, keď dostanem chuť na cigaretu? Rozprávaním prídem na iné myšlienky a vyhnem sa tak chuti zapáliť si.“

 

AKO MOZOG REAGUJE NA ODMENU

Každý človek potrebuje pocit odmeny a zadosťzučinenia, obzvlášť vtedy, keď prechádza stresujúcim a náročným obdobím:

 • študent po náročných testoch
 • atlét, keď zavŕši svoje úsilie
 • pracovník po dni, v ktorom podal maximálny výkon.

Výskum v neurofyzike identifikoval niečo, čo sa dá označiť ako mechanizmus očakávania odmeny (reward circuit). Po prekonaní nepriaznivých alebo náročných okolností vzniká potreba kompenzovať toto obdobie radostnou alebo uspokojivou skúsenosťou. Niektorí ľudia nesprávne hľadajú uspokojenie v alkohole a drogách alebo v riskantnom správaní. Tieto skúsenosti môžu priniesť dočasné uspokojenie, ale ich časté opakovanie nakoniec vedie k frustrácii a osobnému úpadku.

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *