Reklamácia

Ak Vám zakúpený tovar nevyhovuje, môžete ho vymeniť alebo vrátiť do 14 odo dňa prevzatia tovaru.

Pri výmene alebo vrátení tovaru je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

  1. Tovar musí mať pôvodné neodstrihnuté visačky, etikety
  2. Tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo ušpinený, napríklad od potu alebo make-upu

Výmena tovaru

Pokiaľ vám doručený tovar z nejakého dôvodu nesedí (veľkosť, farba, atď.) a chcete ho vymeniť, postupujte nasledovne:

  1. Kontaktuje nás e-mailom na adrese wanna@wannayogi.com s vašou požiadavkou o výmenu, s udaním tovaru, čísla faktúry a čísla vášho bankového účtu.
  2. Tovar na výmenu starostlivo zabaľte a odošlite na adresu: Slavomíra Lišivková, Horovská 573/15, Vojčice, 076 22, Slovenská republika
  3. Spravte novú objednávku na tovar za ktorý ho chcete vymeniť.
  4. Ihneď ako obdržíme pôvodný tovar a bude v poriadku, zašleme vám peniaze na váš bankový účet.
  5. Odošleme vám objednaný tovar za ktorý chcete pôvodný vymeniť.

DÔLEŽITÉ: Tovar neposielajte na dobierku, takto odoslaný balík nebude prijatý a bude vrátený späť odosielateľovi.

Vrátenie tovaru

Pokiaľ vám doručený tovar z nejakého dôvodu nesedí (veľkosť, farba, atď.) a nechcete ho vymeniť za iný, postupujte nasledovne:

  1. Kontaktuje nás e-mailom na adrese wanna@wannayogi.com s vašou požiadavkou o vrátenie tovaru. Vyplňte nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy (pdf – na stiahnutie)

Odstúpenie od zmluvy (doc – na stiahnutie)

  1. Tovar na vrátenie starostlivo zabaľte a spolu s vyplneným formulárom odošlite na adresu: Slavomíra Lišivková, Horovská 573/15, Vojčice 076 22, Slovenská republika
  2. Ihneď ako obdržíme tovar a bude v poriadku, zašleme vám peniaze na váš bankový účet.

DÔLEŽITÉ: Tovar neposielajte na dobierku, takto odoslaný balík nebude prijatý a bude vrátený späť odosielateľovi.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:________________________________________________________________________________

Adresa:_____________________________________________________________________________________________

Telefónne číslo_______________________________________________________________________________________

e-mail:______________________________________________________________________________________________

Odstúpenie od zmluvy uzavretej s:

Slavomíra Lišivková, Horovská 573/15, 076 22, Vojčice, Slovenská republika, IČO: 51 458 128

Číslo dokladu/faktúry:

Dátum prevzatia tovaru:

Označenie vráteného tovaru:

Dôvod vrátenia tovaru (podčiarknite) :

Tovar mi nevyhovuje                         Našiel som lacnejší tovar                               Tovar nezodpovedá  popisu

Tovar je iný ako na obrázku              Nesadla mi veľkosť tovaru                            Tovar ma inú farbu

Iný dôvod:

Kúpna cena má byť vrátená :

Bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN

_________________________________________________

Dátum a podpis kupujúceho / spotrebiteľa ______________

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.