Blog, Joga

Dôležitosť dychových cvičení

 

Zatiaľčo jogíni v starovekej Indii pristupovali k pranajáme (vedomému dýchaniu) ako k somato-spiritualnej časti činnosti, gréci už v siedmom storočí pred Kristom hľadali podstatu respirácie a egyptskí a babylonskí vedci rozvíjali praktické znalosti o celkovej fyziológii ľudských bytostí. Filozof a vedec Anaximenes z Miletu povedal: ,, Podstatou našej duše je vzduch, ktorý nás udržuje a ktorý prestupuje celý svet.“

Dych plynie na základe fyziologického princípu: naše bunky a tkanivá potrebujú kyslík. Akonáhle sú okysličené, potrebujú vylúčiť vzniknutý oxid uhličitý. Výmenú týchto plynov zaisťujú kapilárne membrány v pľúcach, nazývané alveoly. Táto výmena prebieha dvanásť až pätnásť krát za minútu alebo približne dvadsaťtisíc krát za deň, v závislosti na stavu respiračného systému, aktivite, emočnej stabilite a iným faktorom.

Moderná doba rozlišuje rovnaké dychové fázy, akými sa zaoberali starovekí jogíni. Existujú dva základné typy dýchania:

○ Hrudné dýchanie (kostálne) 

– hrudník sa pri nádychu otvára a s každým výdychom sa zatvára

○ Brušné dýchanie (bráničné)

– s nádychom sa brucho rozpína a s výdychom sťahuje

 

Každý z týchto spôsobov je vhodný za iných okolností. To, ako je plný a hlboký náš dych, závisí na spôsobe dýchania, čo je často výsledkom zvykov, než vedomého procesu. U ,,bežného“ dýchania dochádza k výmene relatívne malého množstva dýchacích plynov. Je to približne 500 mililitrov, zatiaľčo naša respiračná kapacita je štyrikrát až sedemkrát vyššia. Schopnosť dýchať hlbšie, vytrvalejšie a kľudnejšie môže byť rozvíjaná prostredníctvom techník, ktoré ovplyvňujú a posilňunjú kostené a svalové oblasti zapojené do dýchacieho procesu. Samotný dychový pohyb udržuje pružnosť a elasticitu rebier, chrupiek a svalov, ktoré vzpriamujú a mobilizujú chrbticu. Praktikovanie dychových cvičení a ásan je účinným nástrojom k rozvíjaniu pružnosti hrudníka. Pohyby hrudného koša sa môžu doplniť pohybom panvy, nôh a ramien.

Dychové cvičenie na začiatku každej lekcie je jej neodmysliteľnou súčasťou. Telo sa na podložke uvoľní a riadenými nádychmi sa kyslík dostane do každej bunky nášho tela. Možno sa to bude zdať ako nudná súčasť lekcie, no jej vynechanie môže mať negatívny vplyv.

Človek dýcha nepretržite. Málokto si uvedomuje, že dýcha zle. Náhlivý spôsob života, stres, citové vzruchy, to všetko sa prenáša na rytmus a hĺbku dychu, čo ovplyvňuje aj rytmus srdcovo-cievneho systému a v konečnom dôsledku celý organizmus. Napríklad, keď sa nahneváme, stiahne sa nám brušná stena a dýchame strednou časťou pľúc. Keď spíme a sme uvoľnení, prevláda hlboké bráničné dýchanie. Dobrý pozorovateľ, skúsený odborník, by vám po preskúmaní vášho dýchania mohol veľa prezradiť o stave vašej psychiky i vašich zdravotných perspektívach. Lenže perspektívu možno zmeniť. Do procesu dýchania môžeme, a to celkom jednoducho, zasiahnuť svojou vôľou a spätne, prostredníctvom dýchania ovplyvniť psychiku i zdravotný stav viacerých orgánov.

Základným krokom k vedomému zásahu do procesu dýchania je aktívne ovládnutie hlavných i pomocných svalov, ktoré sa zúčastňujú procesu dýchania. Nácvik musí byť veľmi pozorný a dôkladný. Aby sa dosiahol požadovaný účinok, je potrebné sa naučiť upriamiť pozornosť na jednotlivé skupiny dýchacích svalov alebo na oblasť nádychu a výdychu. Treba si uvedomiť, že je nutné zmeniť zafixovaný nesprávny spôsob dýchania.

Jogíni odpozorovali v prírode, že najdlhší život majú tie zvieratá, ktoré dýchajú najpomalšie.  Prehĺbené a pomalé dýchanie sa dosiahne pomocou dôkladného vyprázdňovania pľúc. Je to logické: ak chceme naplniť pľúca vzduchom, musíme ich najskôr vyprázdniť. Pri bežnom dýchaní zostáva po výdychu značný objem zvyškového vzduchu v pľúcach. Neúplný výdych znamená, že v tele pretrváva istá časť napätia. Zdravotné dôsledky z nesprávneho dýchania sú závažné a mnohostranné.

Všeobecné zásady dýchacích cvičení:

• Cvičenia sa nerobia skôr, ako jednu hodinu po najedení

• Miestnosť musí byť dobre vyvetraná

• Dýchame vždy nosom

• Najdôležitejší je vždy výdych

• Všetky poruchy frekvencie a rozsahu dýchacích pohybov sa majú odstraňovať postupne

• Pre dosiahnutie lepšej sústredenosti a presnosti vnímania si prikladáme ruky na sledované oblasti

• Pri nácviku sú oči zatvorené a úplne sa sústredíme na cvičenie.

 

BRÁNIČNÉ DÝCHANIE

Bránica je svalnatá silná blana, ktorá oddeľuje priestor hrudníka od brušnej dutiny. Pri nádychu klesá bránica nadol a pri výdychu stúpa nahor. Zdravá a silná bránica je jedným z pilierov zdravia. Nácvik bráničného dýchania začíname v ľahu na chrbte. Celé telo je uvoľnené na podložke. Pravú ruku si položíme na brucho a pokúsime sa  voľne a zhlboka dýchať len do spodnej časti pľúc a brucha tak, aby sa čo najviac nafúklo. Pod pravou rukou ucítime značný pohyb brušnej steny. Tento druh dychového cvičenia môžme prevádzať aj v sede, kedy si oboma rukami obchytíme spodnú časť chrbta, kde končia rebrá tak, že palce nasmerujeme dopredu a prsty dozadu.

Zdravotné účinky bráničného dýchania:

Má pozitívny vplyv na krvný obeh v dolnej polovici tela, niekedy pôsobí proti opuchom kolien a člvenkov, upravuje nepreavidelný menštruačný cyklus, zabraňuje zápalom žíl, kŕčovým žilám a hemoroidom.

 

HRUDNÉ DÝCHANIE

Vychádzame z polohy v ľahu na chrbte. Nádych a výdych vedieme len do oblasti hrudného koša. Pohyby kontrolujeme ľavou rukou položenou v oblasti hrudníka, alebo oboma rukami uloženými tak, aby sa prsty pri úplnom výdychu dotkli v oblasti hrudnej jamky a pri nádychu sa konce prstov od seba odďalia.

Zdravotné účinky hrudného dýchania:

Pôsobí preventívne proti chorobám srdca, pri intenzívnejšom cvičení sa zlepšuje okysličovanie organizmu vrátane srdcového svalu, pôsobí preventívne proti astme, zápalom pľúcnych hrotov a čelových dutín, zlepšuje krvný obeh hlavy a krku.

 

Dajte si pozor na najčastejšie chyby:

  1. Podceňovanie precvičovania lokalizovaného dýchania môže zapríčiniť nedostatočnú kontrolu pohybov počas cvičenia.
  2. Nadmerné úsilie k nádychu alebo výdychu, lapanie po vzduchu, búšenie srdca, bolesti hlavy
  3. Poruchy plynulosti, pretrhávanie dychu
  4. Paradoxné dýchanie. Vyplýva zo snahy nadýchnuť sa do hrudníka, pričom sa stiahne brucho. V dôsledku toho sa bránica tlačí smerom nahor a zmenší sa tak nádychový objem.
  5. Dýchanie ústami
  6. Nepravidelný alebo nevhodný rytmus dýchania

 

Bez jedla človek vydrží niekoľko dní, bez vody niekoľko hodín ale bez vzduchu iba pár minút. Dychové cvičenia majú naozaj veľký význam, aj keď sa možno na začiatku zdajú byť nudné a nepotrebné, opak je pravdou.

 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *