Read More
Blog, Joga, Zdravie

Pohyb ako forma sebaliečenia

Pohyb rozhoduje o zdraví, chorobe, emóciách, psychike, o celkovom zdravotnom stave a optimizme v našom živote. Náuka o pohybe – KINEZIOLÓGIA, v sebe zahŕňa rôzne formy jeho prejavu od narodenia až do smrti a môže podporiť najrôznejšie situácie v našom živote. Nemusí...

Read more

Read More
Blog, Joga

Vzťahy a cesty piatich okruhov nášho tela, alebo čo s čím súvisí.

Porozumieť vzťahom jednotlivých častí tela nie je ľahké. Orientálna medicína chápala podstatu života na energetickom základe. Vzťahy medzi časťami tela boli vysvetlené ako vzťahy energetické. Západná medicína študuje organizmus predovšetkým z hľadiska biochemického. Ktorá cesta...

Read more

Read More
Blog, Joga

Križovatky v našom tele, alebo rozdiel medzi západnou a východnou medicínou

Sme zaťažení tisícročnou tradíciou európskej civilizácie. V našom myslení sa táto skutočnosť bude premietať vždy. Nie je to však jediná civilizácia tohto sveta. Pretože nám však ide o zdravie, hľadáme taký zdravovedný systém, ktorý by bol...

Read more