Blog, Zdravie

Cesta k prirodzenému otehotneniu metódou Ľudmily Mojžíšovej

Ľudmila Mojžíšová bola rehabilitačná pracovníčka, ktorá svojim objavom metódy svalového cvičenia dokázala dovtedy nemožné – odstrániť niektoré druhy funkčnej sterility žian a uvľniť svalové spazmy v oblasti chrbtice a panvového dna.

Dnešný človek má veľa dôvodov, prečo ho môže bolieť (a často bolí) chrbát. Vo všeobecnosti sa dá povedať a vedecký odbor sa na tejto téze zhodol zhruba pred dvadsiatimi rokmi, že najväčšou príčinou bolestí chrbta je muskulárna dysbalancia, čiže svalová nerovnováha.

Aké ťažkosti, spôsobené našou svalovou nerovnováhou môžeme cvičením a mobilizáciami podľa Mojžíšovej zásadne ovplyvniť:
• Funkčné vertebrogénne ťažkosti
• Vertebrogénne ťažkosti na základe štrukturálnych zmien
• Skolióza u detí mladšich ako päť rokov
• Coxartrózy
• Bolesti kostrče, vonkajších pohlavných orgánov, bolesť pri pohlavnom styku, anorgazmia
• Absencia menštruačného krvácania u mladých dievčat
• Nepravidelná či bolestivá menštruácia
• Nepriechodnosť vajíčkovodov
• Obrátená poloha maternice
• Snaha o koncepciu (počatie)
• Obstipácia, teda zápcha spastického typu
• Pomočovanie žien
• V dobe tehotenstva, kedy sa zostava cvičí s jemnými úpravami, uľacuje pôrod a ovplyvňuje jeho rýchly a úspešný priebeh

Porucha akéhokoľvek druhu musí byť konzultovaná s lekárom. Súčinnosť a spolupráca fyzioterapeuta s lekárom je nutná. Zároveň je bezpodmienečne nutné, aby celý proces ozdravovania Mojžíšovej metódou vykonával školený fyzioterapeut, nie amatér.

BLANKA K. a jej skúsenosť :
Na počiatku mojej cesty za dieťaťom bola návšteva obvodnej gynekologičky, ktorá ma tak psychicky zničila, že som k nej celý ďalší rok nešla. Nikdy predtým som žiadne gynekologické problémy nemala, navyše pochádzam z početnej rodiny, v ktorej sa deti rodili bez akýchkoľvek problémov. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla, že dám veciam voľný priebeh. Cítila som sa v poriadku a aj môj muž mal výsledky v norme. Zdalo sa, že by otehotneniu nemalo nič brániť, a tak som sa rozhodla, že navštívim iného gynekológa, ktorému by som viac dôverovala, s tým, že ho požiadam o kúpeľnu liečbu. Pán doktor mi síce kúpeľnu liečbu odporúčil, no ešte pre istotu ma poslal do nemocnice, kde mi povedali, že by som podľa ich názoru mala absolvovať prefúknutie vajíčkovodov a mnoho ďalších zákrokov, vrátane chirurgického. Pripadalo mi to zbytočné. Preto som vlastne vyhľadala pomoc pani Mojžíšovej. K pani Mojžíšovej som dochádzala na skupinové cvičenia žien, ktoré sa snažili prísť do druhého stavu. Veľmi som ocenila, že cvičeniu predchádzala jej podrobná inštruktáž, v ktorej nás zoznámila s princípom svojej metódy a so všetkými súvislosťami. Po krátkom čase nás jednotlivo vyšetrila. Napravila ma a povedala mi, nech prídem na kontrolu približne o dva mesiace. Medzitým som všetky cviky, ktoré nás naučila, poctivo doma cvičila. Vyplatilo sa mi to, lebo ma, napríklad, na rozdiel od inej pacientky, ktorá za ňou prišla až z Košíc, „nevyhodila“. Pani Mojžíšova totiž okamžite spoznala, že dotyčná necvičila a poslala ju naspäť domov s tým, že nemá cenu, aby jej rebrové stavce a chrbticu narovnávala. Bolo to ponaučenie aj pre mňa a preto som pokračovala s cvičením o niečo intenzívnejšie. Pani Mojžíšova si ma ešte dva krát pozvala na kontrolu a keď videla, že som v poriadku a že sa cvičenie prejavilo na mojej celkovej kondícii, povedala mi, nech s tým pokračujem, že sa výsledok určite dostaví. Aj v tom mala pravdu. O pár mesiacov sa mi skutočne podarilo prísť do druhého stavu. Mala som veľkú radosť, pretože tomu predchádzali dlhé roky trápenia. Mala som 33 rokov, keď sa môj sen konečne naplnil.

Koncept, ktorý zostavila pani Ľudmila Mojžíšová, sa skladá z týchto 10 + 2 cvikov

CVIK Č. 1

Ľahnite si na chrbát, ruky voľne položte vedľa tela, nohy oprite o chodidlá, chodidlá aj kolená nechajte od seba približne 20 cm, voľne dýchajte. Pritlačte postupne bedrovú chrbticu k podložke, pomaly vtiahnite bruško, vytiahnite dolnú časť priameho brušného svalu hore k brade, stiahnite zadok a voľne dýchajte 6 sekúnd, držtre všetky napnutia. Po 6 sekundách sa nadýchnite, stiahnite všetko ešte viac, pomaly vydýchnite a povoľte.

Chyby pri cvičení:

•Cvičenec zapína zbytočne iné svaly ako v oblasti panvy, napríklad dvíha ramená, dvíha hlavu, prepína nohy.

•Nedýcha voľne, zadržiava dych.

•Nerešpektuje prirodzenú dĺžku relaxácie svalov a tak netrénuje celkovú schopnosť uvoľnenia, príliš sa pri cvičení ponáhľa.

 

CVIK Č. 2

Zaujmite rovnakú polohu ako pri cviku č. 1. Cvičenie začnite rovnako, teda pritlačte bedrovú chrbticu k podložke,vtiahnite bruško, vytiahnite priamy brušný sval hore k brade, stiahnite zadok, držte a voľne dýchajte a zároveň veľmi pomaly dvíhajte panvu nahor, odlepujte sa od podložky rovno ako doska, nie stavec po stavci. Pohyb ide len po dolný okraj lopatiek. Pomaly sa s rovnakým pohybom vracajte späť k podložke, kúsok (asi 5cm) nad zemou sa zastavte, nadýchnite sa, stiahnite ešte viac, vydýchnite, položte a povoľte.  Chybou je, ak sa prehýbate v krížoch.

 

CVIK Č.3

Rovnaká poloha ako pri cviku 1 a 2, len dolné končatiny sú natiahnuté, paže sú spažené, ležia voľne na zemi vedľa uší. Voľne dýchajte. Pritlačte bedrovú chrbticu k podložke, vtiahnite bruško a raz až dvakrát sa voľne nadýchnite a vydýchnite, bez toho, aby ste povolili predtým dosiahnuté napätie. Potom sa zhlboka nadýchnite a vyťahujte sa za rukami a do piet, akoby ste sa chceli troztrhnúť v páse. V maximálnom ťahu a nádychu chvíľu zotrvajte, potom vydýchnite a povoľte. Počas celej doby vyťahovania musí bedrová chrbtica zostať na podložke. V prípade, že to nedokážete, držte počas cvičenia pokrčené dolné končatiny blízko seba tak, aby sa dotýkali.

 

 

CVIK Č. 4

Ľahnite si na chrbát a objímte oboma rukami s prepletenými prstami flektované kolená tak, aby lakte boli natiahnuté. Z tejto základnej polohy pritiahnite kolená na brucho tak, aby sa „odhgúľala“ kostrč, teda aby sa od podložky odlepil zadok. Lakte sa krčia do strán. Výdrž v tejto polohe je krátka a dýchanie je prirodzené. Zmyslom cviku je mobilizovanie 4. a 5. driekového stavca a krížovej kosti.

 

CVIK Č. 5

Zaujmite rovnakú polohu ako pri cviku č. 4 a vykonajte celé cvičenie postizometricky. Teda pred odguľatením kolien sa nadýchnite, zľahka tlačte kolená do spojených prstov, potom nedýchajte až 8 sekúnd, vydýchnite, sekundu počkajte na tzv. fenomén zahriatia a pritiahnite kolená na brucho s rovnakým odguľatením kostrče ako pri cviku č. 4.

 

CVIK Č. 6

Položte sa na brucho, ruky majte pozdĺž tela alebo zložené pod hlavou, hlava leží na tvári. Dolné končatiny majte voľne natiahnuté, palce nôh pri sebe, päty voľne od seba. Stiahnite zadok k sebe, držte a voľne dýchajte 6 sekúnd, potom sa nadýchnite, stiahnite ešte viac, vydýchnite a povoľte. Cvik je možné robiť s pomocou partnera, ktorý miernym tlakom kladie cvičiacemu odpor pri pohybe sedacích svalov.

 

 

CVIK Č. 7

Položte sa na brucho, dolné končatiny natiahnuté, horné končatiny upažené v pravom uhle k telu. Pokrčte jednu nohu v kolene do pravého uhla a vytáčajte koleno do strany smerom k sebe, členok položte vnútornou plochou na podložku, posúvajte koleno až do podpažia, ak to ďalej nejde, pomôžte si rukou a koleno dotiahnite čo najviac. Vydržte niekoľko sekúnd a vracajte dolnú končatinu do pôvodnej polohy, teda prinožte. To isté urobte druhou dolnou končatinou a cvičte ďalej striedavo.

Chyby pri cvičení:

Cvičenec zdvíha zadok, neudrží prilepené brucho na podložke.

Cvičenec sa prevracia z boka na bok.

 

 

CVIK Č. 8

Zaujmite polohu v kľaku tak, že dlane sú opreté pod ramenami a kolená pod bedrami, teda na šírku ramien a kolien. Prsty rúk ukazujú vpred, paže a trup a stehná a trup zvierajú pravý uhol. Hlava uvoľnene vysí. Teraz sa nadýchnite, vyhrbte trup do maxima, stiahnite brucho, stiahnite zadok, zotrvajte chvíľu v maximálnom napätí svalov a v nádychu, vydýchnite, povoľte a prepnite sa medzi ramená a bedrá, pričom hlava stále visí. Nezakláňajte hlavu a nekrčte lakte.

 

 

 

CVIK Č. 9

Základná poloha je rovnaká ako pri cviku č. 8. Nadýchnite sa a v pravom uhle k trupu zvíhajte jedu ruku, rotujte hrudník, očami sledujte prsty na rukách. Rameno hornej končatiny, o ktorú sa opierate, ostane počas celého cvičenia nad dlaňou a bedrá nad kolenami. Vydýchnite a pomaly sa vráťte do základnej polohy. Cvičte striedavo.

 

 

 

CVIK Č. 10

Zaujmite opäť rovnakú základnú polohu ako pri cviku č. 8 a 9. Teraz mierne zdvihnite holeň nad zem, asi 5 cm a vytočte hlavu aj holeň najprv naľavo s nádychom, zotrvajte chvíľu v tejto polohe, oči musia vidieť špičky nôh, vydychujte, vráťte sa do základnej polohy, položte holeň a zveste hlavu s výdychom. To isté zopakujte na druhú stranu.

 

Cviky 8, 9 a 10 cvičte v troch rôznych polohách. Prvú, teda polohu na dlaniach, ktorá je tu popísaná, druhá poloha je v kľaku na predlaktiach a tretia v kľaku na zvýšenej podložke

 

CVIK Č. 11

Položte sa na bok, jednu ruku položte pod hlavu, druhou fixujte stabilitu polohy dlaňou pred telom. Unožujte natiahnutú dolnú končatinu, dýchajte voľne, prirodzene. Pohyb môže byť aj švihový, ale kontrolovaný, pre väčšiu stabilitu je možné mierne flektovať koleno končatiny.

 

 

CVIK Č. 12

Položte sa na chrbát, ruky upažte do pravého uhla k trupu. Dolné končatiny pokrčte v kolenách a snažte sa položiť chodidlá čo najďalej od seba. Rovnako tak kolená stoja veľmi zoširoka. Teraz pretáčajte kolená na jednu stranu a striedavo na stranu druhú tak, aby ste kolená kládli až na zem a panva sa príliš nezdvíhala.

 

Počet opakovaní :

Cvik 1, 2, 6

  1. týždeň – denne 15 krát
  2. týždeň – denne 20 krát
  3. týždeň – denne 25 krát
  4. týždeň – denne 30 krát
  5. týždeň –  denne 35 krát
  6. týždeň a všetky ďalšie : denne 40 krát

Cvik 3, 4, 5, 7

  • 10 – 15 krát denne, počet opakovaní sa nezvyšuje. Pri cviku č. 7 je to 10 – 15 opakovaní na jednú stranu a 10 – 15 opakovaní na druhú stranu, čiže dokopy 20 – 30 opakovaní

Cvik 8, 9, 10

  • 5 krát denne, počet opakovaní sa nezvyšuje. Pri cviku č. 9 a 10 je to dokopy 10 opakovaní ( 5 na každú stranu)

Cvik 11

  • 20 krát na ľavom boku a 20 krát na pravom boku. Počet opakovaní sa nezvyšuje.

Cvik 12

  • Môžete počet opakovaní postupne pridávať podľa aktuálneho stavu. Najprv 1 – 3 opakovaní, potom 4- 7, 8 – 10, 11 – 12.

 

Jeden z listov pre pani Mojžíšovú:
„Bála som sa, že ide zas len o poruchu. Po vašom rozcvičení som však začala pravidelne menštruovať a vzápätí som prišla do druhého stavu. Po bezproblémovom tehotenstve, čo tiež pripisujem cvičeniu, sa mi narodilo asi o 14 dní skôr zdravé dievčatko. Dnas som už doma do Zuzankou, ktorá sa podľa názorov doktorov nemala narodiť. Uznávam, že i ja sama som sa považovala za beznádejný prípad. Neviem, ako sa vám mám poďakovať. Ste vlastne záchranca našej generácie žien. Viem, že vašej práci sa nikdy nedostalo dostatočného uznania, máte len jedny ruky a ja ďakujem osudu, že som nimi mohla prejsť.“. Pani Mojžíšová dočítala, zložila si okuliare a radoste prehlásila: „No paráda, nie?“

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *